Katarína Vitálišová, Lucia Miňová, Anna Vaňová

Súčasné problémy rozvoja biosférických rezervácií v Slovenskej republikeCurrent problematic issues of biosphere reserves in Slovak Republic Ekonomika a spoločnosť, Volume 22, Number 2/2021DOI: https://doi.org/10.24040/eas.2021.22.2.51-66 Odporúčaná forma citácie článku:Vitálišová, K., Miňová, L., Vaňová, A. (2021). Súčasné problémy rozvoja biosférických rezervácií v Slovenskej republike. Ekonomika a spoločnosť, 22 (2), 51-66. doi: https://doi.org/10.24040/eas.2021.22.2.51-66 Recommended form for quotation of the article:Vitálišová, … Continue reading Katarína Vitálišová, Lucia Miňová, Anna Vaňová