Z vedeckého života / From Scientific Life

Katarína Vitališová

How to Create an Internationally Recognized Study Programmes in Public Administration?
Ako vytvoriť medzinárodne uznávané študijné programy vo verejnej správe?

Ekonomika a spoločnosť, Volume 21, Number 2/2020, 126-127
DOI: https://doi.org/10.24040/eas.2020.21.2.126-127