Recenzie / Books Review

Mariana Nicolae

Leading in the Age of innovations: Change of Values and Approaches.
Vedúce postavenie v ére inovácií: Zmena hodnôt a prístupov


Ekonomika a spoločnosť, Volume 21, Number 2/2020, 128-130
DOI: https://doi.org/10.24040/eas.2020.21.2.128-130